Abonnementstype toevoegen

Dit artikel beschrijft hoe je een abonnementstype toevoegt.

Abonnementstype toevoegen

Selecteert het product waaraan je het abonnementstype wil toevoegen en klik op Abonnementstype toevoegen.

Abonnementstype toevoegen

Eigenschappen - Looptijd

Bij de sectie Looptijd geef je de eigenschappen op die betrekking hebben op de looptijd van het abonnement en de facturatie.

Wordt een abonnement verlengd op basis van een betaalverzoek in plaats van een factuur? Dan zet je Auto Verlengen niet aan. Zodra er een betaling binnenkomt wordt het abonnement verlengd.

Eigenschappen - Prijs

Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

 1. Prijs ingesteld bij
  • Abonnementstype: De prijs geldt voor alle abonnementen en kan nooit afwijken.
  • Abonnement (variabele prijs): Bij het opvoeren van een nieuw abonnement mag worden afgeweken van de standaard prijs.
 2. Vaste prijs: Als deze optie niet is aangevinkt en er is onder de volgende sectie (Facturatie) een 'Vaste datum' vastgesteld, dan zal de prijs naar rato worden berekend voor het resterende deel van de abonnementsperiode.

Eigenschappen: Facturatie

Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

Er zijn drie methodes om een abonnement te factureren:

 1. Variabel: de vervaldatum van het abonnement wordt berekend op basis van de ingestelde Looptijd vanaf de Start Datum. De periode is altijd gelijk aan de looptijd
 2. Vaste datum: de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum die is ingesteld. De periode is kleiner of gelijk aan de Looptijd
 3. Vaste datum (verlengd): de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum plus een volledige periode zoals ingesteld bij de Looptijd. De periode is groter dan de looptijd

Titel op factuur

Hier bepaal je hoe de tekst voor de factuurregel moet luiden. Boven het tekstkader is uitgelegd welke tokens (variabelen) je hierbij kunt gebruiken en hoe de standaard tekst is opgebouwd in geval je dit veld leeg laat.

Referentie op factuur

Idem als bij Titel op factuur. Standaard wordt alleen het eerste referentieveld (%ref) op de factuur getoond. Wil je ook Referentie 2 en ~3 gebruiken, plaats dan de tokens %ref, %ref2, en %ref3 in dit veld, bijvoorbeeld:

%ref, %ref2, %ref3

of onder elkaar:

%ref
%ref2
%ref3

Zie hieronder ook: Eigenschappen: Referentievelden

Eigenschappen: Referentievelden

Per abonnementstype zijn er drie referentievelden die je kan gebruiken om extra informatie van behorend bij een abonnement te bewaren.

Deze info kan je vervolgens gebruiken bij de factuurtitel en referentie via tokens (%ref, %ref2, %ref3).

Voorbeeld configuratie:

Dit ziet er dan zo uit bij het toevoegen van een abonnement:

  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk