Bijeenkomst aanmaken

Dit artikel beschrijft hoe je een nieuwe bijeenkomst aanmaakt.

Begrippenlijst

 • Bijeenkomst: algemene aanduiding voor activiteiten, congressen, vakbeurzen en andere evenementen waarvoor de bijeenkomsten-module wordt ingezet
 • Bezoeker: een persoon of organisatie die is uitgenodigd, zichzelf heeft aangemeld/afgemeld voor een bijeenkomst en die (achteraf) aanwezig dan wel afwezig heeft kunnen zijn
 • Aanmelding: de actie van een persoon of organisatie waarbij deze zich inschrijft voor een bijeenkomst
 • Deelnemer: een persoon of organisatie die zich voor een bijeenkomst heeft aangemeld - deelnemers kunnen middels de deelnemerslijst zichtbaar worden gemaakt voor andere (kandidaat)deelnemers
 • Programma: de verzameling van programma-onderdelen die in een bijeenkomst zijn gedefinieerd
 • Kaart: een verwijzing naar een of meerdere programma-onderdelen van de bijeenkomst waarvoor iemand zich kan aanmelden

Een bijeenkomst aanmaken

Een bijeenkomst omvat verschillende secties waarin je alle nodige velden instelt.

Open in je hoofdmenu Bijeenkomsten en maak een nieuwe bijeenkomst door op Nieuwe bijeenkomst te klikken.

Een bijeenkomst aanmaken

Instellingen > Bijeenkomst

Ga naar 'Instellingen > Bijeenkomst: Eigenschappen' en vul de velden als volgt in (alleen de meest relevante worden vermeld).

 1. Titel: de naam van de bijeenkomst. Deze wordt getoond op de website
 2. Korte omschrijving: beknopte omschrijving van de bijeenkomst. Deze kan worden getoond in eventueel te publiceren overzicht van bijeenkomsten
 3. Contactpersoon: de relatie in het CRM waar de contactmomenten vanuit de bijeenkomst aan gekoppeld moeten worden. Er wordt alleen voor de aanmelding voor de bijeenkomst een contactmoment aangemaakt op de relatiekaart van de relatie die zich heeft aangemeld.
 4. Gepubliceerd vanaf: vanaf deze datum en tijd zal de bijeenkomst op de website zichtbaar zijn, zodat men zich vanaf dan kan aanmelden
 5. Aanmelding eindigt: vanaf deze datum en tijd kan men zich niet meer voor de bijeenkomst aanmelden
 6. Start van de bijeenkomst: datum en tijd waarop de bijeenkomst daadwerkelijk begint
 7. Eind van de bijeenkomst:  datum en tijd waarop de bijeenkomst daadwerkelijk eindigt
Instellingen > Bijeenkomst

Instellingen > Detailpagina

Detailpagina > Alle secties

Op deze pagina stel je zaken in die op alle secties van een bijeenkomst zichtbaar zijn.

 1. Toon secties: welke secties moeten er getoond worden op de detailpagina van deze bijeenkomst
 2. Foto's: hier selecteer je afbeeldingen bij je bijeenkomst
 3. Social media: hiermee schakel je Social media knoppen in. Je kan ze weergeven op de detailpagina en/of na het aanmelden
 4. Zijbalk: hier geef je extra info op over kaarten. Deze info wordt getoond onder het overzicht van de kaarten van de bijeenkomst

Detailpagina > Sectie: Over

 1. Lange omschrijving: uitgebreide omschrijving van de bijeenkomst. Deze wordt getoond op de detailpagina van de bijeenkomst
 2. Toon programma: keuzeveld om het programma van de bijeenkomst (in eenvoudige vorm) op de 'Over'-pagina van de bijeenkomst te tonen
Detailpagina > Sectie: Over

Detailpagina > Sectie: Aanmelding

Op deze pagina beheer je de instellingen met betrekking tot de aanmelding van bezoekers van de bijeenkomst.

 1. Algemeen: hier stel je in of een bezoeker zich kan afmelden (expliciet aangeven dat hij of zij niet komt; dit is dus iets anders dan annuleren) en of je gebruik wil maken van een reservelijst
 2. Informatie over de bezoeker: kan de gebruiker een nieuwe account maken? Moet hij zijn profiel controleren of aanvullen? Hier kan je tevens een formulier samenstellen voor extra informatie die bezoekers moeten opgeven. Bijvoorbeeld dieetvoorkeuren voor de lunch
 3. Zijbalk: hier kan je extra informatie neerschrijven die wordt getoond in de zijbalk tijdens het registratieproces
Detailpagina > Sectie: Aanmelding

Detailpagina > Secties: Deelnemers

 1. Zichtbaarheid: selecteer de gewenste optie ...
  1. 
        Toon aan iedereen (publiek): de deelnemerslijst wordt te allen tijde getoond, ook aan niet-ingelogde gebruikers
  2. 
        Toon alleen aan ingelogde gebruikers: de deelnemerslijst wordt alleen getoond als de gebruiker is ingelogd
  3. Toon alleen aan aangemelde deelnemers: de deelnemerslijst wordt alleen getoond als de gebruiker is ingelogd én de gebruiker zelf ook deelnemer is (= zich heeft aangemeld)
 2. Deelnemersoverzicht: selecteer voor de (maximaal) vijf kolommen van de deelnemerslijst welk relatieveld in iedere kolom getoond wordt. Alleen de kolommen waar je een veld voor hebt geselecteerd, wordt getoond
Detailpagina > Secties: Deelnemers

Instellingen > Financieel

Op deze pagina stel je in hoe de financiële afhandeling van de bijeenkomst moet gebeuren.

 1. Gebruik facturatie:
  • Geen facturatie: er wordt niets met facturatie gedaan
  • Ja, maak factuuropdrachten: semi-automatisch factuuropdrachten aanmaken. Vanop de tab Financieel klik je op een knop om factuuropdrachten aan te maken
  • Ja, maak facturen handmatig: semi-automatisch facturen aanmaken. Vanop de tab Financieel klik je op een knop om facturen aan te maken
  • Ja, maak facturen automatisch: facturen worden automatisch aangemaakt en in de Outbox van de facturatiemodule geplaatst
 2. Product: selecteer het product dat moet gebruikt worden voor de facturatie
Instellingen > Financieel
  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk