Van banktransactie naar boekhouding

Veel van je organisatie-processen hebben te maken met financiële stromen: Lidmaatschappen, Donaties, Facturatie, (betaalde) Bijeenkomsten, Boekhouding.
Dit artikel beschrijft de interactie tussen het Procurios Platform en de boekhouding van jouw organisatie. Het uitgangspunt hierbij is dat Procurios een subadministratie is voor de entiteiten die je in Procurios beheert. Bijvoorbeeld donaties of facturen.

Grootboekrekeningen

Voordat we uitleggen wat je moet doen om je financiële stromen binnen het Procurios Platform goed te regelen beginnen we met de reden waarom je dit moet doen.

Jouw organisatie houdt een boekhouding bij over alle inkomsten en uitgaven van de organisatie. Dit gebeurt door middel van grootboekrekeningen. Voor een boekhouder is van belang dat wat er gebeurt in financiële stromen inzichtelijk is op deze grootboekrekeningen.

Voorbeeld

  • Je koopt een pallet boeken in. Dat kost geld. Dat moet terug te zien zijn in de boekhouding.
  • Je verkoopt de boeken met winst. Dat daar komt geld voor binnen. Ook dat moet terug te zien zijn in de boekhouding.

De inkomsten van deze verkoop worden gezamenlijk geboekt op een grootboekrekening. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn de grootboekrekening 'verkoop artikelen'. De uitgaven zijn ook geboekt op een grootboekrekening, zoals bijvoorbeeld 'inkoop artikelen'. En zo kunnen er nog meer grootboekrekeningen zijn voor andere categorieën uitgaven en inkomsten.

Voor de uitgaven en inkomsten vinden financiële transacties op de bankrekening plaats: Er wordt geld bijgeboekt en er wordt geld afgeboekt. Het is de bedoeling dat de optelsom van de transacties die binnen eenzelfde grootboekrekening vallen worden vastgelegd in de boekhouding. Dat kan direct vanuit de bank naar het boekhoud-pakket. Aan een banktransactie alleen kun je echter niet zien waar de transactie thuishoort en op welke grootboekrekening de transactie geboekt moet worden. Dan komt Procurios in beeld.

Verrijken banktransacties

Om banktransacties goed te kunnen verwerken in de boekhouding moeten de transacties worden verrijkt met aanvullende informatie die voor de boekhouding van belang is. Bij dit verrijken gaat het met name om de toekenning van de juiste grootboekrekening aan elke banktransactieregel.

Je hebt allerlei 'entiteiten', zoals Toezeggingen, Abonnementen/Lidmaatschappen of Facturen, binnen Procurios. Bij al deze entiteiten heb je bij het inrichten daarvan aan moeten geven op welk Fonds de inkomsten moeten worden geboekt. Aan een Fonds kun je een grootboeknummer toekennen. Als dit nog ontbreekt moet je dat alsnog doen.

Met behulp van deze entiteiten kun je de banktransacties verrijken. Dit werkt als volgt:

  • Je download een transactiebestand van de bank die je vervolgens inleest in Procurios.
  • Na het inlezen worden de transactieregels verwerkt. Dat houdt in dat het aan de juiste entiteit wordt gekoppeld.
  • Nadat de transacties zijn verwerkt kun je een verwerkt transactiebestand downloaden. In dit bestand zijn alle bedragen die bij eenzelfde grootboekrekening horen bij elkaar opgeteld. Dit noemt men een 'verdicht' of 'geaggregeerd' bestand. De details van een transactieregel zijn namelijk niet belangrijk voor de boekhouding, die horen daar niet thuis.
  • Dit verdichte bestand kun je nu inlezen in je boekhoud pakket en daar verder verwerken.

De uitvoering

Transacties importeren

Voor het verwerken van de banktransacties tot aan de boekhouding doorloop je de volgende stappen:

Download banktransacties en importeer deze in jouw Procurios omgeving
Lees hier meer over Transacties importeren

Verwerk transacties in Procurios Platform

Direct na het importeren zal Procurios de transacties automatisch verwerken.

In dit proces wordt elke transactie gekoppeld aan de overeenstemmende entiteit in Procurios. Enkele voorbeelden:

  • Facturen
  • Donaties (fonds / actie)

Zo lang het systeem daarmee bezig is staat de waarschuwing in beeld "Automatisch verwerking wordt uitgevoerd, even geduld a.u.b. De duur hiervan is afhankelijk van de grootte van het bestand. Ververs af en toe de pagina om te zien of de verwerking nog bezig is.

Na de automatische verwerking van banktransacties zijn er vaak nog een aantal transactie over die handmatig verwerkt moeten worden.
Lees meer over Transacties verwerken

Transacties die los staan van entiteiten in Procurios (bijvoorbeeld uitgaven) worden behouden in hun oorspronkelijke staat.

Download verwerkte transactiebestanden t.b.v. de boekhouding

In de vorige stap zijn de verschillende transacties gekoppeld aan een entiteit in Procurios. Elke entiteit heeft ook een grootboekrekening. Het transactiebestand dat je downloadt na verwerking in Procurios heeft hetzelfde formaat en totaalbedrag als het oorspronkelijk geïmporteerde bestand en bevat boekhoudinformatie. De bedragen zijn op basis van grootboekrekening samengevoegd (een verdicht bestand).

Het in Procurios verwerkte transactie bestand importeer je in de boekhouding. Doordat het is verrijkt met grootboekrekeningen, kan je boekhoudpakket deze transacties snel en correct verwerken. Enkel de eventuele transacties die niet zijn verwerkt in Procurios, moet je nu nog verwerken in de boekhouding.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk