Profiel- of registratieformulier inrichten

In dit artikel lees je hoe je met behulp van het product Account & Registratie interacties mogelijk maakt tussen de frontend van je website en het CRM.

Het is mogelijk om je relaties zich online te laten registreren en om bestaande relaties hun eigen profiel te laten beheren.

Toepassingen van een registratie zijn bijvoorbeeld:

 • Het doen van een Toezegging voor een donatie*.
 • Het registreren van nieuwsbrief/marketing-voorkeuren.

Wanneer een relatie een profiel- of registratieformulier invult op je website, dan worden er een aantal stappen doorlopen en zijn er een aantal zaken nodig om dit proces mogelijk te maken.

Voor het inrichten van een donatieformulier heb je niet voldoende aan dit artikel alleen. Begin je inrichtingsproces bij Online donatieformulier maken.

Soorten formulieren

Er zijn twee soorten formulieren:

 1. Registratie
 2. Profiel

Een registratie-formulier is een formulier waarmee een relatie zich registreert via de frontend van je website. Deze registratie resulteert vervolgens in een relatie in CRM.

Een profiel-formulier is een formulier waarmee een relatie zijn CRM-profiel beheert via de frontend van je website.

Voor beide formulieren heb je de mogelijkheid om een goedkeuringsproces in te schakelen. Hierdoor zorg je er voor dat een beheerder eerst goedkeuring moet geven over de ingevoerde gegevens voordat deze actief worden in CRM.

Formulier aanmaken

Ga naar Profiel & registratie en maak een keus voor Profielformulier of Registratieformulier en klik vervolgens op 'Profiel-' of 'Registratieformulier toevoegen'.

 

Je ziet 3 tabs:

 • Instellingen
 • Formuliervelden
 • Berichten en opties

Voer de nodige gegevens in elk tabblad in. Verplichte velden zijn aangegeven met een rood sterretje. De overige velden zijn optioneel.

Wijzigingen in Instellingen en in Berichten en opties moet je Opslaan voordat je naar een ander tab navigeert. Wijzigingen binnen Formuliervelden worden automatisch opgeslagen.

 

Velden wijzigen in het formulier

Onder het tabblad Formuliervelden voeg je de velden toe die de relatie moet of kan invullen.

Vervolgens sleep je de velden van de rechterzijde naar je formulier aan de linkerzijde

Merk op dat je bij Profiel & registratie formulieren enkel velden kunt gebruiken die beschikbaar zijn binnen CRM. De reden hiervoor is dat de data die wordt ingevuld in het formulier moet kunnen weggeschreven worden naar een relatie in CRM.

Een formulier kun je indelen d.m.v.

 • Pagina's
 • Secties
 • Rijen: plaats (maximaal 2) velden naast elkaar.
 • Veldgroepen: Combineer meerdere velden onder één groepnaam

Zodra je klaar bent met toevoegen van velden, is het formulier klaar voor gebruik. Opslaan gaat automatisch.

Is een veld niet zichtbaar in het formulier? Zorg dan dat bij Veldgedrag in de Veldeigenschappen de optie 'beheerformulier' wordt geselecteerd. Lees meer over Vrije velden en relatieformulier beheren.

Standaard veldwaarden invullen? Lees hierover in Metadata of verborgen velden instellen bij een formulier.

Berichten en opties

Relaties worden gedurende het proces van wijzigen van een profiel of het registreren van relatiegegevens begeleidt d.m.v. actieteksten en e-mailberichten.
Beide type teksten zijn meertalig in te richten.

Als je registratieformulier dienst doet als donatieformulier zijn berichten optioneel. Je geeft in het CMS-artikel aan of hiervan gebruik wordt gemaakt.
Lees hierover in Donatieformulier in artikel CMS plaatsen

Actieteksten

Bij actieteksten heb je twee mogelijkheden om een tekst te tonen:

 1. 'Toon tekst'. Hiermee kun je direct de gewenste tekst ingeven. De layoutmogelijkheden zijn hier beperkt.
 2. Wil je meer layoutmogelijkheden, dan kies je voor de optie 'Stuur naar een pagina'. Met deze optie verwijs je naar een (verborgen) pagina in het CMS.
  Lees hier hoe je een verborgen pagina kunt aanmaken.

  Plaats de alias van de cms-pagina in het veld Pagina-URL.

Personalisatie

Zowel actieteksten als e-mailberichten kun je personaliseren. Hiervoor gebruik je Veldcodes. Met Veldcodes kun je persoonlijke gegevens van de relaties, zoals een naam, toevoegen in de mailtekst.

Online publiceren formulier

Via CMS publiceer je het formulier op een webpagina.

Lees Donatieformulier in artikel CMS plaatsen
of kies het artikeltype (snippet) 'Registratieformulier' voor andere soorten formulieren.


Lees meer over Getting Started met Websitebeheer (CMS)

  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk