Maak een nieuwe weergave

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

 • Doelgroep training: Superuser 
 • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.

Opdracht

Met deze opdracht leer je hoe je een Weergave aanmaakt en wijzigt t.b.v. verschillende contexten, zoals een functie van een medewerker.
Daarnaast leer je hoe je de inrichting van een Relatieformulier wijzigt.

Bij oplevering van het Procurios Platform kunnen backendgebruikers alle relatie-data zien die er beschikbaar is binnen het CRM.
Het management van User Academy wil dat een financieel medewerker meer focus krijgt op de financiële gegevens van relaties. De wens is dat niet-relevante gegevens niet in het oog vallen van de financiele medewerkers.

 • Maak een nieuw Relatieformulier waarin alleen de financiële gegevens worden getoond
 • Maak een nieuwe Weergave waar alleen financieel medewerkers toegang voor hebben
 • Koppel het nieuwe Relatieformulier met financiële gegevens aan de nieuwe Weergave

Uitvoering

1. Log in op je trainingsomgeving

 • Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
 • Log in met je account-gegevens.

2. Maak een nieuw Relatieformulier voor financieel medewerkers

 1. Ga naar CRM
 2. Open de module Relaties
 3. Je ziet hier dat een Superuser toegang heeft tot drie Weergaven:
  • Backend Gebruikers
  • CRM
  • CRM Systeem Lijsten
 1. Klik op Instellingen
 1. Open Formulieren

Maak een kopie van het Relatieformulier '[Relations] CRM (view)'

 1. Klik achter het Relatieformulier '[Relations] CRM (view)' op het kopieer-symbool
 1. Geef het nieuwe formulier de titel '[Relations] Finance (view)'
 2. En geef het formulier een passende beschrijving, zoals bijvoorbeeld 'Relatieformulier t.b.v. Financieel medewerkers'
 3. Klik op Opslaan

Pas het gekopieerde Relatieformulier aan

 1. Klik op het plusje (+) voor Algemeen, zodat deze uitklapt en onderliggende items zichtbaar worden.
 1. Klik op het plusje (+) voor Naamloos (Sectie)
 2. Klik met je rechtermuisknop op Geboortedatum
 3. Klik op 'Ontkoppel dit veld van dit formulier'
  Doe dit ook voor:
  • Hoofdactiviteit (2x)
  • Type Overheid
  • Type School
  • Voorkeurstaal
  • Profielfoto

Deze velden vinden we bij User Academy niet relevant voor financieel medewerkers

 1. Klik met je rechtermuisknop op Communicatie
 2. Klik op 'Verwijder'
 3. Doe dit ook voor:
  • Extra informatie
  • Account
  • Social Media
 1. Klik met je rechtermuisknop op Systeem
 2. Klik op 'Verwijder'
 3. Klik op 'Terug naar overzicht'
 1. Merk op dat het een nieuwe Relatieformulier '[Relations] Finance (view)' nu zichtbaar is in de lijst
 2. Open het relatieformulier '[Relations] CRM (view)': Klik achter dit formulier op het vergrootglas

Formulier CRM view

 1. Klik met je rechtermuisknop op Donaties
 2. Klik op 'Verwijder'
 3. Doe dit ook voor:
  • Financieel
  • Abonnementen
 4. Klik op Weergaven in het zij-menu

Weergave

 1. Er zijn binnen een Weergave vier modi om Relatiegegevens te benaderen:
  1. Bekijken
  2. Toevoegen
  3. Bewerken
  4. Verwijderen

Je ziet hier hoe de Relatieformulieren '[Relations] CRM (view)' en '[Relations] CRM (manage)' gekoppeld zijn.

2.   Klik op 'Nieuwe weergave'

 

 1. Geef de Weergave de titel 'Financieel'
 2. Geef een beschrijving die vertelt waarvoor de weergave bedoeld is, zoals 'Weergave t.b.v. financieel medewerker'
 3. Selecteer bij Beperk toegang de gebruikersrollen 'Finance Manager' en 'Superuser'
 1. Selecteer bij Bekijk-formulier het formulier '[Relations] Finance (view)'
 2. Selecteer bij Verwijder-formulier het formulier '[Relations] Finance (view)'
 3. Toevoeg-formulier en Wijzig-formulier kun je het formulier '[Relations] CRM (manage)' selecteren
 1. Selecteer bij Toon acties onder Actie op de relatiekaart: 'Toon alleen geselecteerde acties'
 2. Selecteer daaronder bij Te tonen acties: 'Relatie bewerken' en..
 3. 'Deduplicate: samenvoegen met andere relatie'
 4. Selecteer bij Toon acties onder Acties bij relatielijst: 'Toon alleen geselecteerde acties'
 5. Selecteer daaronder bij Te tonen acties: 'E-mail sturen'
 6. Selecteer bij Velden inschakelen onder Velden uit andere modules: 'Alle beschikbare velden inschakelen'
 7. Klik op Opslaan
 1. Je ziet nu dat de Weergave Financieel is toegevoegd met de gekoppelde Relatieformulieren
 2. Je ziet ook dat de toegang beperkt is tot gebruikers met de rollen Finance Manager en Superuser

Het resultaat

Je hebt een Weergave en een bijhorende Relatiekaart ingericht voor financieel medewerkers

 1. Klik op Relaties in het module-menu
 2. Je ziet nu de nieuwe Weergave Financieel in het submenu-staan
  Selecteer deze weergave. (Je herkent een geselecteerde Weergave aan de lichtgrijze balk achter de Weergavenaam)
 3. Open de Relatiekaart van Piet Bakker door op de naam te klikken
 1. Je ziet op deze Relatiekaart dat er onder het tabblad Algemeen geen onnodige velden worden getoond zoals Geboortedatum en de secties Extra informatie, Account en Social Media.
 1. Klik op tabblad Financieel
 2. Je ziet hier de factuurinformatie en de incassomandaten
 1. Klik in het Actie-menu boven de Relatiekaart op Weergeven in
 2. Kies in het dropdownmenu dat nu verschijnt voor CRM
 1. Je ziet nu dat dezelfde relatie (Piet Bakker) wordt getoond in de Weergave CRM. (zichtbaar door de lichtgrijze balk in het submenu)
 2. Merk op dat de tabbladen Donaties en Financieel in deze Weergave niet worden getoond

Je hebt deze training succesvol doorlopen. Goed gedaan.

Je hebt geleerd hoe je een nieuwe Weergave maakt door een bestaande Weergave te kopieren. En ook hoe je Weergave kunt aanpassen t.b.v. de context van een specifieke functie van een medewerker.

Ook heb je geleerd hoe je een Relatieformulier kunt wijzigen.

Laat hieronder weten wat je van deze training vindt. Wat vind je prettig en wat vind je minder prettig.

We verbeteren de training graag op basis van jou feedback!

  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk